A información xeral do Observatorio

Actuacións desenvoltas

O Observatorio da Lingua Galega recolle ata o momento os seguintes dez ámbitos de actuación, nos que se inclúen os subámbitos que se especifican a continuación:

Administracións públicas: Administración Xeral do Estado (Axencia Tributaria, Garda Civil, Policía Nacional e Seguridade Social), concellos, deputacións provinciais, Xunta de Galicia, Administración de Xustiza e outras entidades estatutarias

Educación: centros de ensino universitario e non universitario

Medios de comunicación: prensa impresa, radio e televisión

Economía e empresa: pemes, pequeno comercio e banca

Sanidade: hospitais, centros de saúde e farmacias

Tecido asociativo: asociacións e entidades deportivas

Sector das telecomunicacións

Cidadanía

Organismos de intermediación: notarías, despachos de avogados/as e servizos de asesoramento e xestión (xestorías, consultorías, asesorías e auditorías)

Internet: páxinas web e blogs

 

O traballo de campo realizado conta con dúas vertentes: unha cuantitativa, baseada na realización de enquisas, e outra cualitativa, traducida na realización de paneis de escoita:

Parte cuantitativa: as enquisas fixéronse ás diferentes organizacións que compoñen cada un dos ámbitos así como á cidadanía. No caso dos medios de comunicación, a metodoloxía foi diferente. Neste ámbito recolléronse datos da radio, a televisión e a prensa escrita relativos ao uso do galego na publicidade e na información.

Parte cualitativa: celebráronse 25 paneis de escoita (reunións informais de entre cinco e sete persoas, asistidas por un grupo de apoio) aos que asistiron un total de 148 persoas relacionadas con cada un dos ámbitos. O obxectivo foi contrastar opinións e debater sobre temas relacionados co idioma para conseguir información e valoracións sobre aspectos que non se trataron no estudo cuantitativo.

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder