Outros documentos

Nesta sección pódense consultar estudos sociolingüísticos alleos ao Observatorio, tanto sobre o galego como sobre outras linguas de España e do mundo: