Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Instituto Galego de Estatística. 2019

A Enquisa estrutural a fogares (EEF) do ano 2018 contén un módulo específico dedicado ao coñecemento e uso da lingua galega. Neste módulo analízanse, entre outras cousas, o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas (oral e escrito) e o seu uso en distintos ámbitos sociais.   

Consulte os datos

O uso do galego nas páxinas web das entidades bancarias. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2018

O informe do uso do galego nas entidades bancarias analiza como empregan os diferentes bancos esta lingua nas súas páxinas web, aplicacións e caixeiros. O obxectivo é coñecer se a cidadanía de Galicia pode ver cumpridos os seus dereitos de atención en galego.

Consulte o documento

A situación da lingua galega na programación televisiva infantil. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2018

Este informe conclúe que a programación infantil en galego só está presente na segunda canle da Televisión de Galicia (TVG2), cun 41,70 % do tempo de emisión nos días laborables e un 24,3% na fin de semana. Se temos en conta o total das canles, a presenza do galego sería dun 4,6% nos días laborables e dun 2,7% nas fins de semana.

Consulte o documento

Lingua e Sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2013. Real Academia Galega. 2016

Este traballo ten o obxectivo de presentar unha visión panorámica da situación social da lingua galega, especialmente nas súas dimensións demográficas, sinalando as tendencias que marcan a súa evolución desde a década dos noventa ata a segunda década do século XXI.

Consulte o documento

Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados 1992-2016. Real Academia Galega. 2018

Publicación do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega que presenta unha visión panorámica da situación social do galego co obxectivo de identificar as tendencias que marcan a súa evolución nas últimas décadas. O traballo advirte da crecente ruptura da transmisión interxeracional e duns usos minguantes do galego por parte da xente máis nova, especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos.

Consulte o documento

Auditoría lingüística dos concellos da provincia de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. 2018

Trátase dun informe, realizado pola Mesa pola Normalización Lingüística, co que se pretende dotar os concellos pontevedreses e a Deputación de Pontevedra dunha ferramenta que sirva de punto de partida para levar a cabo unha planificación lingüística axeitada.

Consulte o documento

Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia. Consello da Cultura Galega. 2017

A realización deste informe nace da necesidade de aproximarse a un fenómeno sociolingüístico que caracteriza a presenza social e a utilización do galego na mocidade. Como se sabe de estudos precedentes, malia que a mocidade semella ter unha boa imaxe da lingua, a súa disposición a falar galego é cada vez menor. Por este motivo, preténdese indagar as causas desa desgaleguización da mocidade.

Consulte o documento

Mocidade, lingua e redes sociais. Xunta de Galicia. 2012

A poboación obxecto deste estudo é a mocidade galega estudante maior de 16 nños, un grupo social nativo, moi vinculado ás novas tecnoloxías e especialista en moitos dos novos xéneros ciberdiscursivos: redes sociais, blogs, chats etc. Ademais, é un grupo social plenamente capacitado para expresarse en galego, oralmente e por escrito.

Consulte o documento

Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Consello da Cultura Galega. 2015

Este volume reúne dez contribucións orixinais de 14 especialistas, nunha tripla perspectiva: histórica, antropolóxica e lingüística. A variación sintáctica, o léxico dialectal, a entoación e as percepcións e as actitudes lingüísticas na fronteira galego-portuguesa son algúns dos temas tratados no volume, no que se analizan tamén os camiños diverxentes de Galicia e Portugal a partir da Idade Media ou a permeabilidade bidireccional da raia, que a un tempo une e separa ambos os territorios.

Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Consello da Cultura Galega. 2013

Este volume pretende contribuír ao debate sobre os ineludibles resultados do contacto lingüístico no contexto e desde a perspectiva galega, así como a doutras situacións presentes no ámbito da lusofonía en que o debate é máis que actual e relevante.

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder