Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Instituto Galego de Estatística. 2019

A Enquisa estrutural a fogares (EEF) do ano 2018 contén un módulo específico dedicado ao coñecemento e uso da lingua galega. Neste módulo analízanse, entre outras cousas, o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas (oral e escrito) e o seu uso en distintos ámbitos sociais.   

Consulte os datos

A estandarización das linguas na Península Ibérica: procesos, problemas e novos horizontes. Consello da Cultura Galega.2024

Este volume recolle traballos que teñen a súa orixe nos relatorios presentados no Simposio «Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas», organizado polo Instituto da Lingua Galega en 2021.

Conclusións dos XXV Encontros para a Normalización Lingüística: economía, lingua e sustentabilidade. Consello da Cultura Galega. 2024

Este é un volume coas conclusións dos XXV Encontros para a Normalización Lingüística: economía, lingua e sustentabilidade, organizados polo Consello da Cultura Galega. Entre as súas conclusións sinálase, entre outros aspectos, que o uso do galego na actividade comercial é moi rendible, pois representa un motor económico para as persoas propietarias e traballadoras, así como para quen fornece produtos ou presta servizos complementarios no contorno. 

Consulte o documento

Potencial de Galicia no sector das tecnoloxías lingüísticas. Foro Económico de Galicia. 2023

Este volume presenta unha análise exhaustiva sobre o estado actual e as perspectivas futuras do sector das tecnoloxías lingüísticas (TL) en Galicia e, por extensión, en España. Segundo este estudo, as tecnoloxías lingüísticas, que combinan a intelixencia artificial coa linguaxe, están experimentando un crecemento significativo grazas aos avances tecnolóxicos, a gran dispoñibilidade de datos e a ampla gama de aplicacións e utilidades. A inclusión do galego e outras linguas minorizadas nas tecnoloxías da lingua é crucial para evitar a súa discriminación dixital.

Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión. Real Academia Galega. 2023

Neste volume explóranse as relacións entre lingua e xénero, ata o de agora escasamente investigadas na tradición sociolingüística galega. O obxectivo desta obra é debullar as diferenzas e as desigualdades nos usos e nas valoracións da lingua que se artellan sobre esta variable sociocultural. Para isto, recórrese á revisión de investigacións precedentes e á análise de datos dos principais bancos, censos e enquisas.

O valor económico do galego. Consello da Cultura Galega. 2023

Neste traballo do Observatorio da Cultura Galega delimitáronse e cuantificáronse, en termos de valor económico e emprego, as actividades asociadas á lingua galega. A tese principal é que a lingua ten un mercado e unha industria propios e que estes son cuantificables. Para estimar o valor económico da lingua delimitáronse, en primeiro lugar, os bens e servizos directamente relacionados coa lingua como elemento diferencial no seu proceso produtivo e, con posterioridade, as actividades que os producen.

Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Consello da Cultura Galega. 2023

O volume estrutúrase en dúas seccións: unha primeira que compila estudos nos que se explotan os datos contidos nos recursos documentais “Patrimonio léxico da Gallaecia” (PLG) e “Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués” (TLPGP), e unha segunda que xunta unha serie de experiencias didácticas relacionadas coa recolleita de léxico patrimonial.

Informe Xabarín 2023. Mesa pola Normalización Lingüística. 2023

Neste informe analízase a presenza do galego nos contidos infantís e xuvenís dos principais servizos audiovisuais de televisión.
En termos xerais, sinálase que “só a programación infantil e xuvenil da TVG garante unha mínima presenza do galego na grella das principais operadoras de servizos de televisión”. De feito, no conxunto das operadoras analizadas (Movistar, Vodafone, R e Orange), o galego só ten presenza 2 horas e 25 minutos ao día (sempre nas emisións da TVG2).
 

A reflexión sobre a lingua na sociedade: alén dun contido curricular, unha necesidade estratéxica. Universidade de Vigo e Deputación de Pontevedra. 2023

O traballo define algunhas ferramentas e propostas dirixidas a mellorar o ensino da situación sociolingüística do galego nas aulas de secundaria e busca contribuír a que o alumnado comprenda a situación de minoración na que se atopa o idioma. De feito, a guía destaca que dentro da amálgama de coñecementos lingüísticos presentes no sistema educativo, a perspectiva sociolingüística crítica é fundamental se se quere contribuír dende o ensino a que “o alumnado acade unha plena autonomía, xustiza e liberdade lingüísticas como suxeito social”.

Informe cero. Análise preliminar para a revitalización da lingua de signos galega. Deputación de Pontevedra. 2022

A Deputación de Pontevedra encargou unha investigación sobre o estado da lingua de signos galega (LSG) co obxectivo de conseguir o seu recoñecemento e oficialización para, por unha banda, recuperar a identidade propia da comunidade xorda e con diversidade sensorial e, por outra, suplir a carencia na formación en lingua oral galega que hai para esas persoas. Froito desta investigación publícase o Informe cero que confirma que a LSG existe, é unha realidade lingüística e non hai que creala, mais destaca que a necesidade agora é recompoñela, recoller o que queda dela antes de que desaparezan as súas e os seus informantes e revitalizala.

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder