Galicia

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Instituto Galego de Estatística. 2019

A Enquisa estrutural a fogares (EEF) do ano 2018 contén un módulo específico dedicado ao coñecemento e uso da lingua galega. Neste módulo analízanse, entre outras cousas, o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas (oral e escrito) e o seu uso en distintos ámbitos sociais.   

Consulte os datos

Informe cero. Análise preliminar para a revitalización da lingua de signos galega. Deputación de Pontevedra. 2022

A Deputación de Pontevedra encargou unha investigación sobre o estado da lingua de signos galega (LSG) co obxectivo de conseguir o seu recoñecemento e oficialización para, por unha banda, recuperar a identidade propia da comunidade xorda e con diversidade sensorial e, por outra, suplir a carencia na formación en lingua oral galega que hai para esas persoas. Froito desta investigación publícase o Informe cero que confirma que a LSG existe, é unha realidade lingüística e non hai que creala, mais destaca que a necesidade agora é recompoñela, recoller o que queda dela antes de que desaparezan as súas e os seus informantes e revitalizala.

Prácticas lingüísticas na infancia. A xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización. Real Academia Galega. 2022

A infancia é unha etapa fundamental no desenvolvemento das competencias e o comportamento lingüístico, polo que moitas investigacións sociolingüísticas atenden á familia ou á escola como contextos cruciais da socialización lingüística. Por iso, este estudo xurdiu coa intención de ampliar a ollada, afondar no coñecemento destoutros espazos e estender a análise a outros contextos cada vez máis relevantes para as nenas e nenos: as actividades complementarias, de conciliación da vida laboral e familiar e as extraescolares.

Para raros, os monolingües. Unha pequena introdución ao bilingüismo. Universidade de Vigo. 2022

Esta guía aborda cuestións como a falacia do bilingüismo pleno ou a identidade emocional dos bilingües. Cada persoa posúe un estilo comunicativo persoal e unhas preferencias expresivas, ademais de practicar unha gran cantidade de hábitos comunicativos propios da súa comunidade cultural. A heteroxeneidade das falas é unha constante nas linguas e nas culturas do mundo, que se acrecenta no caso dos falantes que posúen dúas ou máis linguas.

Disposición a agasallar contidos culturais a menores de 16 anos en Galicia. Consello da Cultura Galega. 2021

Este documento de traballo é un adianto dos resultados extraídos da investigación elaborada polo Observatorio da Cultura Galega mediante a realización dunha enquisa sobre os hábitos culturais da infancia en Galicia e a percepción que ten a poboación da oferta de produtos culturais para menores de 16 anos.

Oferta, demanda e prácticas culturais nos menores de 16 anos. Consello da Cultura Galega. 2022

Este traballo de investigación pretende continuar afondando nos estudos sobre os hábitos culturais da poboación galega. Os principais aspectos analizados son a valoración sobre a oferta cultural, se esta se considera suficiente ou non e a opinión das persoas sobre a situación da oferta cultural en Galicia, especialmente sobre as necesidades, costumes e prácticas relacionadas coa cultura e a lingua galega entre menores de 16 anos.

Ideas para un plurilingüismo dende o galego no Concello de Ames. Real Academia Galega. 2022

Este manual xorde como resposta a demandas realizadas polo profesorado dos centros educativos amesáns durante o proceso de elaboración do Mapa sociolingüístico escolar de Ames. Recolle diagnoses, información sobre o plurilingüismo no mundo e orientacións para traballar nas aulas co galego como eixe vertebrador da diversidade lingüística.

Consulte o manual

Report on the Galician Language. European Lenguage Equality. 2022

Informe elaborado por European Lenguage Equality (ELE) que dá conta da situación do galego na web, así como nos produtos e tecnoloxías da lingua. Aborda tamén a necesidade dun maior interese polas linguas cooficiais dentro das estratexias do Goberno de España.

Consulte o informe

Mapa sociolingüístico escolar de Ames. Real Academia Galega. 2021

Este traballo ten como obxectivo proporcionar unha visión da situación sociolingüística nos centros educativos de todas as etapas do concello de Ames, empregando distintas metodoloxías de investigación e integrando a visión dos diferentes axentes sociais implicados.

Informe Xabarín. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2021

O Informe Xabarín analiza a presenza de contidos en lingua galega nas diferentes operadoras e plataformas audiovisuais.

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder