Galicia

Auditoría lingüística dos concellos da provincia de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. 2018

Trátase dun informe, realizado pola Mesa pola Normalización Lingüística, co que se pretende dotar os concellos pontevedreses e a Deputación de Pontevedra dunha ferramenta que sirva de punto de partida para levar a cabo unha planificación lingüística axeitada.

Consulte o documento

Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia. Consello da Cultura Galega. 2017

A realización deste informe nace da necesidade de aproximarse a un fenómeno sociolingüístico que caracteriza a presenza social e a utilización do galego na mocidade. Como se sabe de estudos precedentes, malia que a mocidade semella ter unha boa imaxe da lingua, a súa disposición a falar galego é cada vez menor. Por este motivo, preténdese indagar as causas desa desgaleguización da mocidade.

Consulte o documento

Mocidade, lingua e redes sociais. Xunta de Galicia. 2012

A poboación obxecto deste estudo é a mocidade galega estudante maior de 16 nños, un grupo social nativo, moi vinculado ás novas tecnoloxías e especialista en moitos dos novos xéneros ciberdiscursivos: redes sociais, blogs, chats etc. Ademais, é un grupo social plenamente capacitado para expresarse en galego, oralmente e por escrito.

Consulte o documento

Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Consello da Cultura Galega. 2015

Este volume reúne dez contribucións orixinais de 14 especialistas, nunha tripla perspectiva: histórica, antropolóxica e lingüística. A variación sintáctica, o léxico dialectal, a entoación e as percepcións e as actitudes lingüísticas na fronteira galego-portuguesa son algúns dos temas tratados no volume, no que se analizan tamén os camiños diverxentes de Galicia e Portugal a partir da Idade Media ou a permeabilidade bidireccional da raia, que a un tempo une e separa ambos os territorios.

Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Consello da Cultura Galega. 2013

Este volume pretende contribuír ao debate sobre os ineludibles resultados do contacto lingüístico no contexto e desde a perspectiva galega, así como a doutras situacións presentes no ámbito da lusofonía en que o debate é máis que actual e relevante.

Investigación e lingua. Alba Nogueira López. 2013

O estudo avalía o uso do galego na actividade investigadora (tanto no referido á difusión científica en círculos académicos como á divulgación científica no conxunto da sociedade), ao tempo que propón medidas de mellora.

Consulte o documento

A cota de mercado do galego en internet. Carlos Neira. 2012

Segundo o autor do estudo, o economista Carlos Neira, dispoñer dunha estimación da cota do mercado de consumidores en lingua galega en internet é "un dato básico para quen desenvolve proxectos dixitais en galego e/ou plurilingües". Neste documento explícanos que existen, aproximadamente, uns 189 825 lectores habituais de galego en internet.

Consulte o documento

The Galician Language in the Digital Age. META-NET. 2011

Este libro branco da lingua galega mostra que a industria e a investigación das tecnoloxías lingüísticas son bastante limitadas no caso da lingua galega. Malia que existe unha serie de tecnoloxías e recursos para o galego, hai menos ca para o inglés. Por outra banda, estas tecnoloxías e recursos son de baixa calidade.

Consulte o documento

Sociedades de plurilingües: da identidade á diversidade. Consello da Cultura Galega. 2009

O obxectivo deste foro foi ofrecer un ámbito de análise sobre a situación presente e as perspectivas de futuro do galego. A problemática galega foi contemplada, desde unha abordaxe ecolingüística, en varias dimensións: no escenario global da mundialización, no mosaico idiomático do espazo europeo, no marco do multilingüismo español, nas condicións concretas da sociedade galega e na perspectiva da súa relación especial co ámbito luso-brasileiro.

Actas das VII Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua e Sanidade. Universidade da Coruña. 2011

Este volume inclúe as intervencións das persoas que participaron nas VII Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua e Sanidade. Esta iniciativa, que promove a Universidade da Coruña, conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Real Academia Galega.

Consulte o documento

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder