Galicia

A lingua galega nos medios de comunicación. Consello da Cultura Galega. 2000

Análise dos principais resultados obtidos da enquisa “A lingua galega nos medios de comunicación: situacións e opinións” sobre a presenza da lingua galega nos medios de comunicación. Este cuestionario realizouse a unha mostra da poboación de Galicia maior de 18 anos.

Consulte o documento

A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003). Consello da Cultura Galega. 2005

Análise en profundidade dos datos obtidos polo Instituto Galego de Estatística no 2003 na súa Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego que inclúe tamén comparacións cos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia de 1992.

Consulte o documento

Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004. Usos lingüísticos en Galicia. Real Academia Galega. 2008

Este volume céntrase nos usos lingüísticos en Galicia, que permiten cuantificar o número de falantes dunha determinada lingua, neste caso, o galego, e observar a súa distribución xeográfica e social. Ao mesmo tempo, nas situacións de linguas en contacto, o uso reflicte o status que se lle atribúe a cada lingua e suxire cal é a orientación das actitudes lingüísticas dunha poboación.

Consulte o documento

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder