Galicia

Oferta, demanda e prácticas culturais nos menores de 16 anos. Consello da Cultura Galega. 2022

Este traballo de investigación pretende continuar afondando nos estudos sobre os hábitos culturais da poboación galega. Os principais aspectos analizados son a valoración sobre a oferta cultural, se esta se considera suficiente ou non e a opinión das persoas sobre a situación da oferta cultural en Galicia, especialmente sobre as necesidades, costumes e prácticas relacionadas coa cultura e a lingua galega entre menores de 16 anos.

Ideas para un plurilingüismo dende o galego no Concello de Ames. Real Academia Galega. 2022

Este manual xorde como resposta a demandas realizadas polo profesorado dos centros educativos amesáns durante o proceso de elaboración do Mapa sociolingüístico escolar de Ames. Recolle diagnoses, información sobre o plurilingüismo no mundo e orientacións para traballar nas aulas co galego como eixe vertebrador da diversidade lingüística.

Consulte o manual

Report on the Galician Language. European Lenguage Equality. 2022

Informe elaborado por European Lenguage Equality (ELE) que dá conta da situación do galego na web, así como nos produtos e tecnoloxías da lingua. Aborda tamén a necesidade dun maior interese polas linguas cooficiais dentro das estratexias do Goberno de España.

Consulte o informe

Mapa sociolingüístico escolar de Ames. Real Academia Galega. 2021

Este traballo ten como obxectivo proporcionar unha visión da situación sociolingüística nos centros educativos de todas as etapas do concello de Ames, empregando distintas metodoloxías de investigación e integrando a visión dos diferentes axentes sociais implicados.

Informe Xabarín. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2021

O Informe Xabarín analiza a presenza de contidos en lingua galega nas diferentes operadoras e plataformas audiovisuais.

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO. Real Academia Galega. 2020

Este proxecto desenvolveuse durante o curso 2018-2019 e ten como obxectivo presentar os resultados dunha avaliación da competencia bilingüe (i.e. galego e castelán) dos escolares galegos ao finalizar a educación secundaria obrigatoria atendendo ao disposto no Decreto 79/2010 (Disposición adicional 2ª).

Consulte o informe

 

O uso do galego nas páxinas web das entidades bancarias. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2018

O informe do uso do galego nas entidades bancarias analiza como empregan os diferentes bancos esta lingua nas súas páxinas web, aplicacións e caixeiros. O obxectivo é coñecer se a cidadanía de Galicia pode ver cumpridos os seus dereitos de atención en galego.

Consulte o documento

A situación da lingua galega na programación televisiva infantil. A Mesa pola Normalización Lingüística. 2018

Este informe conclúe que a programación infantil en galego só está presente na segunda canle da Televisión de Galicia (TVG2), cun 41,70 % do tempo de emisión nos días laborables e un 24,3% na fin de semana. Se temos en conta o total das canles, a presenza do galego sería dun 4,6% nos días laborables e dun 2,7% nas fins de semana.

Consulte o documento

Lingua e Sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2013. Real Academia Galega. 2016

Este traballo ten o obxectivo de presentar unha visión panorámica da situación social da lingua galega, especialmente nas súas dimensións demográficas, sinalando as tendencias que marcan a súa evolución desde a década dos noventa ata a segunda década do século XXI.

Consulte o documento

Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados 1992-2016. Real Academia Galega. 2018

Publicación do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega que presenta unha visión panorámica da situación social do galego co obxectivo de identificar as tendencias que marcan a súa evolución nas últimas décadas. O traballo advirte da crecente ruptura da transmisión interxeracional e duns usos minguantes do galego por parte da xente máis nova, especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos.

Consulte o documento

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder