Máis información

Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020

O 4 de agosto de 2016, aprobouse no Consello do Goberno Galego o Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020, que desenvolve por primeira vez desde a Administración autonómica as directrices establecidas no sector 4 do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade polo Parlamento de Galicia no ano 2004. Trátase dun documento que recolle as distintas medidas e accións para a implantación e consolidación do uso do idioma galego no sector económico, e que foi acordado e completado coas achegas de 314 axentes implicados no sector económico, ademais do Consello da Cultura Galega e a Real Academia Galega. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinará ao desenvolvemento desta folla de ruta máis de 5 millóns de euros. 

O plan estrutúrase a través de tres obxectivos estratéxicos principais, nomeadamente crear consciencia de que o uso do galego favorece os resultados e obxectivos empresariais e as relación laborais, comerciais e bancarias; estender o uso da lingua galega no ámbito económico, nas relacións laborais, comerciais e empresariais, tanto na oferta coma na demanda de produtos e servizos; utilizar o idioma para impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e os seus produtos vinculada á calidade e á innovación e que lles transmita confianza ás persoas consumidoras e ao empresariado.

Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020

Actualidade sobre a dinamización da lingua galega no tecido económico

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder