Máis información

Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020

Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020

O Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020 recolle as distintas medidas e accións para a implantación e a consolidación do uso do idioma galego no sector económico. O Consello da Xunta aprobouno na súa sesión do 4 de agosto de 2016.

Tras a aprobación do Plan, o conselleiro de Cultura e Educación e mais o secretario xeral de Política Lingüística mantiveron unha primeira reunón de traballo para a súa posta en marcha cunha representación dos principais axentes implicados na súa elaboración e implementación: os responsables de 15 empresas, asociacións e entidades do sector asentadas na nosa comunidade.

O plan estrutúrase a través de tres obxectivos estratéxicos principais:

  1. Crear consciencia de que o uso do galego favorece os resultados e obxectivos empresariais e as relación laborais, comerciais e bancarias;
  2. Estender o uso da lingua galega no ámbito económico, nas relacións laborais, comerciais e empresariais, tanto na oferta coma na demanda de produtos e servizos;
  3. Utilizar o idioma para impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e os seus produtos vinculada á calidade e á innovación e que lles transmita confianza ás persoas consumidoras e ao empresariado.

Trátase da primeira vez que desde a Administración autonómica se leva a cabo un plan destas características, que desenvolve as directrices establecidas no sector 4 do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade polo Parlamento de Galicia no ano 2004.

Documentos relacionados

Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020. Formato PDF. 3 MB

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder