España

Uso del euskera en los bares y restaurantes de la Comunidad Autónoma Vasca. Gobierno vasco. 2003

Estudo do ano 2003 cuxo obxectivo principal é analizar o uso do éuscaro nos restaurantes e bares da Comunidade Autónoma vasca, a partir dos datos obtidos por medio dunha enquisa realizada aos propietarios ou encargados dunha mostra estatisticamente representativa dos devanditos establecementos.

Consulte o documento

Informe sobre a fala ou gallego-asturiano. Academia de la Llingua Asturiana. 2006

Estudo do ano 2006 no que se fala sobre a polémica situación lingüística na franxa occidental de Asturias e que tamén inclúe unha perspectiva histórica desta. Divídese nas seguintes partes: a terra de Entrambasauguas desde o punto de vista histórico e cultural; identidade comunitaria e actitudes lingüísticas dos asturianos de Entrambasauguas; a fala, eonaviego ou gallego-asturiano desde o punto de vista filolóxico; e o labor da Academia de la Llingua Asturiana na recuperación lingüística do Navia-Eo.

III Mapa sociolingüístico, 2001. Gobierno Vasco. 2005

Documento que analiza a situación sociolingüística en 2001 e a súa evolución na década 1981-1991 no conxunto da comunidade autónoma vasca e os territorios históricos e que ofrece datos xerais sobre as distintas comarcas.

Consulte o documento

Estadística d’usos lingüístics a institucions públiques. Generalitat de Catalunya. 2004

Estudo sociolingüístico de carácter cuantitativo no que se avalían os usos lingüísticos das diferentes institucións de carácter público de Cataluña. Inclúense tamén datos sobre o contexto sociolingüístico e as actitudes lingüísticas con relación ao catalán.


Sistema de indicadores de Euskal Herria. Gobierno vasco

Instrumento ideado para proporcionar aos poderes públicos, aos axentes e órganos que actúan no proceso de normalización do uso do éuscaro, así como aos cidadáns en xeral información detallada sobre a situación do éuscaro e a súa evolución no conxunto de Euskal Herria.

Consulte o documento

Enquesta sociolingüística. Govern de les Illes Balears. 2003

Informe que inclúe datos sobre o catalán relativos, entre outros aspectos, aos coñecementos lingüísticos, os coñecementos doutras linguas, os usos familiares e fóra do contorno familiar, o comportamento nas interaccións, o consumo de medios nas diferentes linguas ou as representacións sobre a lingua da poboación das Illas Baleares.

Consulte o documento

Sistema d’indicadors lingüístics. Generalitat de Catalunya. 2008

Recompilación de datos lingüísticos relativos a sete ámbitos: poboación, administración pública, sistema educativo, medios de comunicación e industrias culturais, mundo socioeconómico, mundo asociativo e institucións sanitarias. O obxectivo é dispoñer de datos sobre o coñecemento e o uso do catalán no momento actual e a súa evolución co paso do tempo.

Consulte o documento

Estadística d’usos lingüístics a federacions i clubs esportius. Generalitat de Catalunya. 2006

Estudo sociolingüístico de carácter cuantitativo no que se avalían os usos lingüísticos nas federacións e entidades deportivas de Cataluña. Inclúense tamén datos sobre o contexto sociolingüístico e as actitudes lingüísticas con relación ao catalán.

Consulte o documento

Enquesta d’usos lingüístics a petites i mitjanes empreses de serveis 2004-2007. Generalitat de Catalunya. 2007

Estudo sociolingüístico de carácter cuantitativo no que se avalían os usos lingüísticos nas pequenas e medianas empresas de Cataluña do sector servizos. Inclúense tamén datos sobre o contexto sociolingüístico e as actitudes lingüísticas en relación co catalán.

Consulte o documento

Llibre blanc de l’ús del valencià-I. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2004

Documento no que se pretende tanto resumir as principais características da enquisa sobre a situación do valenciano como aproximarse a unha valoración global do estado do catalán en Valencia.

Consulte o documento

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder