Castela e León

Unha plataforma dixital da Junta de Castilla y León axudará a difundir o español en Estados Unidos

A plataforma dixital "Micastellano.com", impulsada pola Junta de Castilla y León, cobrará protagonismo na difusión da aprendizaxe do español en Estados Unidos a partir do convenio asinado pola Fundación Instituto Castelán e Leonés da Lingua e a Academia Norteamericana da Lingua Española.

Fonte: ABC

Castela e León

Máis de 1.000 escolares estudan galego nos centros de ensino da comarca do Bierzo

O secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, realizou a súa primeira viaxe institucional á comarca do Bierzo, onde arredor de 1.200 escolares estudan galego nos centros de ensino grazas ao protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Junta de Castela e León.

Fonte: Xunta de Galicia

Castela e León

A asociación Furmientu denuncia o incumprimento do artigo 5.1 do Estatuto de Autonomía referido á lingua leonesa

A asociación zamorana Furmientu acaba de amosar o seu descontento pola falta de resposta da Junta de Castilla y León sobre o cumprimento do artigo 5.1 do Estatuto de Autonomía, onde se fala da protección, uso e promoción do leonés.

Fonte: Asturies.com

Castela e León

O Colectivo Fala Ceibe pide que se recoñeza o galego na lei comarcal do Bierzo

O colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo demanda o recoñecemento da lingua galega na futura reforma da Lei da comarca e reivindica a creación dun novo artigo da norma no que se faga referencia expresa ao galego.

Fonte: La Crónica

Castela e León

O PSOE insta a Junta de Castilla y León a que cumpra o estatuto e protexa o idioma leonés

Hai xa dous anos, as Cortes de Castilla y León aprobaban a reforma do estatuto de autonomía, un texto no que se podía ler, no seu artigo 5.1, que o leonés «será obxecto de protección específica por parte das institucións polo seu particular valor dentro do patrimonio lingüístico da comunidade. A súa protección, uso e promoción serán obxecto de regulación». A pesar disto, e desde entón, o goberno autonómico non aprobou medida ningunha encamiñada a levar a efecto ese articulado nin dotalo de forza legal.

Fonte: Diario de León

Castela e León

A asociación cultural Furmientu pide que se traduza o estatuto de Castela e León ao galego e ao asturiano

Furmientu solicitou formalmente a tradución do Estatuto de Autonomía de Castela e León ao asturiano e ao galego, “linguas recoñecidas oficialmente por ese texto legal”.

Fonte: Asturies.com

Castela e León

A Junta de Castilla y León promoverá o ensino do portugués en primaria

A Consellería de Educación impulsará o bilingüismo español portugués nalgún dos centros limítrofes con Portugal e promoverá o seu estudo como segunda lingua estranxeira no terceiro ciclo de primaria, no marco do Programa de Lingua e Cultura Portuguesa en colaboración co ministerio do ramo.

Fonte: Diario de León

Castela e León

Os inmigrantes que vivan en Castela e León terán o deber de coñecer o castelán

«Os inmigrantes teñen o deber de coñecer a lingua castelá e usala nas súas relacións cos poderes públicos de Castela e León». É o artigo 26 do anteproxecto de Lei de integración dos inmigrantes, promovido polo Executivo autonómico e de aplicación entre as persoas sen cidadanía europea que adquiran «veciñanza administrativa» nesta comunidade.

Fonte: El Norte de Castilla

Castela e León

Máis de 23.000 bercianos utilizan o galego como lingua principal

O galego é a lingua utilizada por 23.500 persoas nacidas no Bierzo e por outras 10.000 asentadas en Ponferrada, tras emigrar desde as vilas da parte oriental de Lugo e Ourense. De feito, o 60 % da poboación maior de 65 anos usa este idioma, mentres que só un 3 % da xente nova o fala.

Fonte: La Voz de Galicia

Castela e León

A Consellería de Educación de Castela e León promove o estudo da lingua portuguesa

O feito de compartir fronteira e de que unha alta porcentaxe dos inmigrantes que residen en Castela e León procedan de Portugal levou a que a Consellería de Educación decidise promover o estudo da lingua portuguesa como segundo idioma estranxeiro no terceiro ciclo de primaria e con opcións de convertela no primeiro.

Fonte: Diario de Burgos

Castela e León

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder