Xeral

A Real Academia Española estuda modificar a definición da palabra "luxo"

O grupo de expertos da Real Academia Española está estudando a posibilidade de modificar a definición da palabra "luxo" por considerar que as acepcións recollidas actualmente no dicionario conteñen unha connotación negativa.

Fonte: Debate

Xeral

Menos do 23% dos euscaldúns adoita ler en éuscaro

Un estudo recente sobre os hábitos de lectura dos euscaldúns conclúe que soamente un 22,9% dos enquisados le habitualmente en éuscaro, debido a, entre outros motivos, a falta de tempo ou a ausencia de contidos determinados.

Fonte: El Diario Vasco

Xeral

A Real Academia Española revisará algunhas definicións do dicionario pola súa connotación sexista

Algunhas palabras do dicionario da Real Academia Española serán revisadas por conter connotación machista na súa definición, como xa se fixo co termo "fácil" para referirse a "muller que se presta sen problemas a manter relacións sexuais".

Fonte: Misiones Cuatro

Xeral

A Real Academia da Lingua Vasca organizará nove congresos para celebrar o seu centésimo aniversario

Con motivo da celebración do centenario da Euskaltzaindia, a Real Academia da Lingua Vasca, prevese organizar nove congresos entre 2018 e 2019 en todos os territorios en que se fala éuscaro, nos que se tratarán asuntos relacionados cos ámbitos de actuación da Academia.

Fonte: El Diario

Xeral

Presentan unha proposición de lei no Congreso para que se promovan as linguas españolas oficiais distintas do castelán

ERC presentou unha proposición de lei no Congreso para solicitar protección e promoción das linguas españolas oficiais distintas do castelán: catalán, éuscaro, galego e occitano.

Fonte: La Vanguardia

Xeral

Denuncian a discriminación que sofren en España as linguas que non teñen o status de cooficiais

Compromís denuncia no Senado a vulneración da disposición final da Constitución española por non publicar a Carta Magna en todas as linguas de España, en referencia ás que non se consideran cooficiais, como é o caso do asturiano, o aragonés, o aranés, o leonés ou o tamazigh, entre outras, no que consideran un caso claro de discriminación lingüística.

Fonte: La Vanguardia

Xeral

Proponse que as linguas de signos españolas sexan recoñecidas como Ben Inmaterial de Interese Cultural

Concha Díaz, presidenta da Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE), propuxo na Comisión para as Políticas Integrais da Discapacidade que as linguas de signos españolas sexan recoñecidas como Ben Inmaterial de Interese Cultural debido á desprotección que sofren as persoas que as empregan.

Fonte: La Vanguardia

Xeral

As traducións en España supoñen un 21% da produción editorial

En España cada ano tradúcense obras escritas nuns 50 idiomas diferentes, segundo o Observatorio da Lingua e do Libro. Os libros publicados en catalán e en éuscaro increméntase, mentres que baixa a cifra de títulos en galego.

Fonte: La Vanguardia

Xeral

O 14 de xuño celébrase o Día Nacional das Linguas de Signos Españolas

Miles de persoas participarán en diferentes iniciativas para promover a difusión e a normalización das linguas de signos españolas.

Fonte: Europa Press

Xeral

Renóvase o acordo Hiruko Ituna para promover o uso do éuscaro

País Vasco, Navarra e Iparralde renovaron en Donostia o acordo Hiruko Ituna que recolle cinco ámbitos de actuación en materia de educación e euscaldunización de adultos; fomento do éuscaro no ocio, no contorno dixital e no ámbito socioeconómico; sensibilización sobre o éuscaro e creación ámbitos para a reflexión; investigación sociolingüística e corpus do éuscaro, e colaboración no marco europeo.

Fonte: Noticias de Navarra

Xeral

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder