Illas Baleares

A Delegación do Goberno en Baleares potenciará o catalán entre as forzas de seguridade do estado para garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía

Nunha reunión celebrada entre a Policía Nacional, a Garda Civil, a Secretaría de Universidade, Investigación e Política Lingüística e a Delegación do Goberno en funcións, acordouse potenciar a lingua catalá entre os corpos de seguridade das illas para asegurar un bo servizo á cidadanía e garantir os seus dereitos lingüísticos.

Fonte: Última hora

Illas Baleares

Docentes das Baleares emiten un manifesto en defensa do catalán como lingua vehicular no sistema educativo

O manifesto suma apoios nas redes sociais para reclamar o catalán como lingua vehicular e de aprendizaxe nas illas fronte ao modelo proposto no anteproxecto da lei de educación.

Fonte: Setmanari Sóller

Illas Baleares

A Dirección Insular de Política Lingüística de Mallorca estrea unha web para promover un uso correcto do catalán

A web llenguamallorca.cat recolle ferramentas que axudan a facer un uso correcto da lingua catalá, así como información sobre dereitos lingüísticos e posibles iniciativas que se desenvolvan en materia de dinamización e promoción do catalán na illa.

Fonte: Diario de Marratxi

Illas Baleares

A Obra Cultural Balear presenta en Palma ‘Bon Dia mòbil’, unha iniciativa para potenciar o uso social do catalán

O escenario móbil que percorrerá todos os municipios de Mallorca durante 2020 con música en catalán comezou a súa andaina no Concello de Palma, unha iniciativa que busca promover o uso social da lingua catalá nas illas como elemento de concordia e integración.

Fonte: Diario de Mallorca

Illas Baleares

A Consellería de Educación e o Concello de Palma reúnense para acordar novas actuacións en política lingüística

A Consellería de Educación do Goberno balear e o Concello de Palma reuníronse para coordinar a política lingüística da cidade, así como rendibilizar os recursos e aproveitar a influencia territorial da capital para acadar maior presenza da lingua catalá na rúa.

Fonte: La Vanguardia

Illas Baleares

O Goberno balear organiza un concurso para promover os xogos e os xoguetes en catalán

As illas Baleares súmanse á campaña «I tu, jugues en català?» para fomentar o uso e o consumo de xogos e xoguetes en catalán. Para iso, organizan un concurso no que se realizarán preguntas a través da web jocsencatala.cat sobre xogos e costumes locais tradicionais.

Fonte: Setminario Soller

Illas Baleares

O Consello Escolar das Baleares solicítalle ao Goberno das illas que aplique medidas para frear o retroceso do catalán na educación

O Consello Escolar emitiu unha resolución apoiada nos datos do Instituto de Avaliación da Calidade do Sistema Educativo, que determina que o 45,3 % do alumnado remata primaria cun nivel baixo en expresión oral catalá. Solicitan medidas para paliar este déficit, comezando por realizar un diagnóstico adecuado da situación desta lingua no ensino. 

Fonte: 20 minutos

Illas Baleares

Baleares aproba o decreto para crear a Oficina de defensa dos dereitos lingüísticos

Esta oficina estará en marcha a partir de febreiro de 2020 e terá como obxectivo velar polos dereitos dos falantes, polo que poderá intervir, a instancia de interesados ou de oficio, ante actuacións da propia Administración balear, de suxeitos privados ou da cidadanía. 

Fonte: 20 minutos

Illas Baleares

A primeira Lei de educación das Baleares propón un modelo lingüístico co catalán como lingua maioritaria

O Goberno balear presentou o anteproxecto da que será a primeira Lei de educación do arquipélago, na que o punto que suscita maiores discrepancias é o relativo á presenza do catalán nas escolas.

Fonte: Diario de Mallorca

Illas Baleares

Representantes do Goberno balear e do Consello de Mallorca reúnense para tratar a coordinación da política lingüística

A reunión produciuse coa intención de valorar as vías que se van seguir para acadar unha estratexia de actuación coordinada en materia de política lingüística entre os distintos corpos institucionais da comunidade con competencias.

Fonte: La Vanguardia

Illas Baleares

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder